La magia de Chucho Valdés llena el Palau de la Música Catalana